เชิญชมงานอาร์ตฝีมือเด็กออทิสติก FindArts x Artstory by Autisticthai ณ เดอะสตรีท รัชดา

เชิญชมงานอาร์ตฝีมือเด็กออทิสติก FindArts x Artstory by Autisticthai ณ เดอะสตรีท รัชดา

ศิลปะไร้พรมแดน ผลงานสุดคูลจาก Autistic Thai มูลนิธิ Autistic Thai เป็นสถานที่ที่รวบรวมเด็กออทิสติกไว้ด้วยกัน เพื่อเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่สามารถต่อยอดไปเป็นอาชีพหรือมีผลต่อการพัฒนาทักษะของเด็กเหล่านั้น มูลนิธิออทิสติกไทยนำโดยอาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ได้นำผลงานของเด็ดออทิสติกไปจัดแสดงตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้คนภายนอกให้เห็นความสามารถของเด็กกลุ่มนี้ที่มีไม่ด้อยกว่าคนกลุ่มอื่น ๆ เลย การบำบัดเด็กออทิสติกด้วยศิลปะ ศิลปะเป็นเหมือนมนต์วิเศษที่ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายและการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่าการนำศิลปะบำบัดมาใช้จะช่วยให้เด็กออทิสติกเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น มูลนิธิออทิสติกจึงได้นำหลักการนี้มา ภายในมูลนิธิจะมีอาจารย์สุชาดา สาครเสถียร นักกิจกรรมบำบัดที่มีความสามารถมากคนหนึ่งในไทย ทำหน้าที่ประเมินและวิเคราะห์จุดเด่นของเด็กแต่ละคน แล้วนำไปสู่การเรียนรู้ในสิ่งที่ถนัด เพราะในมูลนิธิมีกิจกรรมหลายอย่างที่เหมาะสมกับเด็ก ไม่เฉพาะงานศิลปะเท่านั้น เช่น การปลูกเห็ด การทำงานประดิษฐ์ การทำอาหาร เมื่อคัดเลือกเด็กจากการประเมินแล้ว เด็กก็จะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ ในกรณีของเด็ดศิลปะจะอยู่ภายใต้การดูแลของครูพิงค์-เพียงกาญจน์ สุวรรณปัทม คุณครูที่นำหลักศิลปะบำบัดมาใช้ในการพัฒนาและปรับพฤติกรรมของเด็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย คุณครูมีแนวคิดต่อศิลปะและเด็กออทิสติกที่ดีมาก ผลงานที่นำมาจัดแสดงก็มาจากคลาสเรียนศิลปะบำบัดนี่แหละ สิ่งที่มีในงาน FindArts x Artstory by Autisticthai ความร่วมมือระหว่าง สถาบันพระปกเกล้ากลุ่มบ้านเจริญกรุง 24, คณะศิลปินระดับชาติ 10 ท่าน และมูลนิธิออทิสติกไทย จัดงาน FindArts… Continue reading เชิญชมงานอาร์ตฝีมือเด็กออทิสติก FindArts x Artstory by Autisticthai ณ เดอะสตรีท รัชดา

Published
Categorized as news

คุณสมบัติของผู้ได้รับเบี้ยคนพิการ และสิทธิคนพิการในไทย

คุณสมบัติของผู้ได้รับเบี้ยคนพิการ และสิทธิคนพิการในไทย

เบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้พิการ สวัสดิการที่ควรรู้ ผู้พิการเป็นผู้ที่ภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลือให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมได้อย่างสะดวก การสนับสนุนของภาครัฐมีหลายรูปแบบ รวมถึงการมีเบี้ยยังชีพคนพิการด้วย เพื่อให้ผู้พิการมีรายได้ในการดำรงชีพในแต่ละเดือน ซึ่งเบี้ยคนพิการนี้มาพร้อมสวัสดิการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ คุณสมบัติผู้ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้พิการในไทยมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท เรียกว่า “เบี้ยความพิการ” เป็นเงินที่โอนเข้าบัญชีผู้พิการทุกเดือน ผู้พิการที่ได้รับเงินส่วนนี้จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับเบี้ย ดังนี้ มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม (ตามทะเบียนบ้าน) มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุสามารถลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม เมื่อยื่นเรื่องผ่านแล้วยังสามารถเลือกได้ด้วยว่าต้องการรับเงินรูปแบบใด ทั้งเงินสดและโอนผ่านบัญชีธนาคาร นอกจากนั้นการรับเบี้ยผู้พิการที่เป็นผู้สูงอายุด้วยสามารถรับเงินได้ 2 ต่อ ทั้งเบี้ยผู้พิการและเบี้ยผู้สูงอายุ โดยการให้เบี้ยจะไต่ระดับเป็นขั้นบันได ดังนี้ อายุ 60 – 69 ปี รับเบี้ยเดือนละ 600 บาท อายุ 70 – 79 ปี รับเบี้ยเดือนละ 700 บาท อายุ 80 – 89 ปี รับเบี้ยเดือนละ 800 บาท… Continue reading คุณสมบัติของผู้ได้รับเบี้ยคนพิการ และสิทธิคนพิการในไทย

Published
Categorized as Knowledge

อักษรเบรลล์ ภาษาที่คนตาบอดอ่านได้และเข้าใจ

อักษรเบรลล์ ภาษาที่คนตาบอดอ่านได้และเข้าใจ

ภาษาของคนตาบอด คิดค้นโดยคนตาบอด คนตาบอดเป็นผู้ที่สูญเสียการมองเห็นของดวงตา บางคนอาจจะตาบอดสนิท บางคนอาจจะเห็นแสงสว่างเล็กน้อย ขณะที่บางคนอาจจะเห็นสีผิดเพี้ยนไป คนตาบอดสนิทจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้เลย ประสาทสัมผัสส่วนอื่น ๆ จึงมีความสำคัญมาก ทำให้มีอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กลุ่มคนเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นทางเท้าที่สะดวกต่อคนพิการ ลิฟต์เฉพาะคนพิการ และแอปพลิเคชั่นที่อ่านนิทานให้คนตาบอดฟัง ซึ่งการอ่านนี้นอกจากจะอาศัยการฟังแล้ว คนพิการสามารถอ่านหนังสือด้วยตัวเองได้ด้วยอักษรเบรลล์ อักษรเบรลล์คืออะไร? อักษรเบรลล์ (Braille) เป็นอักษรที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นอักษรสำหรับคนตาบอด ลักษณะของตัวอักษรจะเป็นจุดกลมเล็ก ๆ จำนวน 6 จุดที่นูนขึ้นมาจากกระดาษ คนตาบอดจะสามารถอ่านได้ผ่านการสัมผัสจุดนูนบนกระดาษ และอ่านออกได้ว่าเป็นตัวอักษรอะไรและรวมกันเป็นคำว่าอะไร นี่คือหลักการการทำงานของอักษรเบรลล์ ต้นกำเนิดอักษรเบรลล์มาจากไหน? ตัวอักษรเบรลล์เกิดมาจากครูตาบอดนาม หลุยส์ เบรลล์ เขาคิดค้นภาษาที่คนตาบอดสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ การเขียนจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าสเลตและดินสอ เขียนลงบนกระดาษวาดรูป สำหรับการพิมพ์จะใช้เครื่องพิมพ์ที่อิงมาตามชื่อเขาเรียกว่า เบรลเลอร์ สำหรับทำจุดนูนลงบนกระดาษ ข้อควรรู้เกี่ยวกับอักษารเบรลล์มีอะไรบ้าง? การใช้อักษรเบรลล์จะต้องมีความชำนาญระดับหนึ่ง เพื่อให้เข้าใจและจดจำได้ว่าอักษรแต่ละตัวเขียนเป็นอักษรเบรลล์ได้ในลักษณะใด ข้อควรรู้เกี่ยวกับอักษรเบรลล์มีดังนี้ อักษรเบรลล์จะมีจุดทั้งหมด 6 จุดเรียงกัน แบ่งเป็น 2 แถว แถวละ 3 จุด อักษรเบรลล์มีทั้งการจุดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในช่วงแรกของการคิดค้น… Continue reading อักษรเบรลล์ ภาษาที่คนตาบอดอ่านได้และเข้าใจ

Published
Categorized as Knowledge

ร้านกาแฟคนพิการ “ยิ้มสู่ คาเฟ่” หนึ่งโอกาสงานและหนึ่งกำลังใจถึงผู้พิการ

ร้านกาแฟคนพิการ “ยิ้มสู่ คาเฟ่” หนึ่งโอกาสงานและหนึ่งกำลังใจถึงผู้พิการ

ชวนอุดหนุนร้านกาแฟของคนพิการ เพื่อคนพิการ คนพิการเป็นผู้ที่มีความบกพร่องด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งคนมักจะมีความเข้าใจผิดว่าผู้พิการไม่สามารถดูแลตัวเองได้ แต่แท้จริงแล้ว ผู้พิการสามารถที่จะดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง เพียงแค่ลำบากกว่าคนธรรมดาในบางเรื่องเท่านั้น การเข้ามาสนับสนุนผู้พิการจากหลาย ๆ หน่วยงานเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถดำเนินชีวิตได้เทียบเท่าคนทั่วไป เคยได้ยินผู้พิการกล่าวว่าไม่ได้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเยี่ยงอภิสิทธิ์ชน แค่ต้องการสิ่งที่ช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐานได้ก็เพียงพอแล้ว สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้พิการได้ต้องการเรียกร้องอะไรที่มากกว่าคนทั่วไปเท่าใดนัก ร้านกาแฟยิ้มสู่เองก็ตอกย้ำความคิดนี้ เพราะดำเนินงานผ่านพนักงานที่เป็นผู้พิการทั้งสิ้น จุดเริ่มต้นกาแฟยิ้มสู้ ร้านกาแฟเพื่อผู้พิการ ร้านกาแฟยิ้มสู้เกิดขึ้นจากแนวคิดของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ แรกเริ่มต้องการให้เป็นแหล่งรายได้ของผู้พิการ และเป็นการฝึกงานสำหรับผู้พิการด้วย โดยร้านกาแฟยิ้มสู้จะมีพนักงานเป็นผู้พิการ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้พิการสามารถทำงานและดำเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติ การอุดหนุนร้านกาแฟยิ้มสู้ก็จะเป็นการสนับสนุนผู้พิการด้วย เงินส่วนหนึ่งจะนำไปเข้มูลนิธิเพื่อสนับสนุนผู้พิการต่อไป ยิ้มสู้คาเฟ่เป็นร้านกาแฟที่มีอาหารและเบเกอรี่อยู่ในร้านด้วย พนักงานในร้านเป็นผู้พิการทั้งหมด เวลาสั่งอาหารจะใช้วิธีการชี้ชื่อเมนู มีหน้าจอที่เขียนข้อความหมายเหตุต่าง ๆ เช่น หวานน้อย ไม่หวานเลย เพราะบางครั้งพนักงานเป็นผู้พิการทางหู การดำเนินงานของยิ้มสู้คาเฟ่ไม่ได้มีจุดขายที่ความพิการ แต่เป็นคุณภาพและฝีมือของผู้พิการ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพอาร์ต ๆ จากฝีมือผู้พิการประดับอยู่ในร้าน รสชาติเครื่องดื่มที่พนักงานทุกคนจะต้องได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟก่อน และความใส่ใจของพนักงานที่มีใจรักการบริการเป็นอย่างมาก สิ่งเหล่านี้ทำให้ลูกค้าประทับใจยิ้มสู้คาเฟ่ และกลับมาอุดหนุนเมื่อมีโอกาสเรื่อย ๆ ช่องทางการอุดหนุนกาแฟยิ้มสู้ ผู้ที่ต้องการอุดหนุนยิ้มสู้คาเฟ่ สามารถไปอุดหนุนได้ที่ร้านเลย มีทั้งหมด 2 สาขา ได้แก่ สาขาแรก ซอยอรุณอมรินทร์ 39 ย่านปิ่นเกล้า สาขาที่สอง… Continue reading ร้านกาแฟคนพิการ “ยิ้มสู่ คาเฟ่” หนึ่งโอกาสงานและหนึ่งกำลังใจถึงผู้พิการ

Published
Categorized as career

แนวทางเยียวยาคนพิการในช่วงโควิด-19 ในปี 2021

แนวทางเยียวยาคนพิการในช่วงโควิด-19 ในปี 2021

คนพิการต้องรู้ ขั้นตอนการรับเงินเยียวยาโควิด ช่วงที่โควิด-19 กลับมาระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย ส่งผลต่อเศรษฐกิจและคนทำงานเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงต้องมีเงินเยียวยาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาว ผู้พิการเองก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดในครั้งนี้ และได้รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกัน แต่การรับเงินเยียวยาในครั้งนี้แบ่งผู้ได้รับการเยียวยาเป็นหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีมาตรการในการรับเงินไม่เหมือนกัน ผู้พิการจึงต้องรู้วิธีการรับเงินเยียวยาของตนเองเพื่อรักษาสิทธิ์ การเยียวยาผู้พิการจากภาครัฐ รัฐบาลมีนโยบาย “เราชนะ” ที่ออกมาเพื่อเยียวยาประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 มีประชาชนหลายกลุ่มอยู่ในผู้ที่ได้รับสิทธิ์เยียวยา รวมถึงผู้พิการด้วย โดยผู้พิการจะอยู่ในกลุ่มพิเศษ ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลและเข้าถึงเป็นพิเศษ กลุ่มพิเศษในโครงการเราชนะ คำว่า “กลุ่มพิเศษ” บ้างก็เรียกกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มที่แยกออกมาเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน เพราะกลุ่มนี้ต้องได้รับการเข้าถึงเป็นพิเศษ ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม ดังนี้ ผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟนและไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง คนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มนี้ไม่สะดวกในการลงทะเบียนด้วยตนเอง ทำให้เกิดการแบ่งกลุ่มเพื่อให้การลงทะเบียนเปิดช่องทางหลากหลายมากขึ้นในการอำนวยความสะดวก ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ การลงทะเบียนโดยปกติจะลงทะเบียนผ่านสมาร์ตโฟนได้ แต่เนื่องจากคนในกลุ่มพิเศษม่สะดวกในการลงทะเบียนด้วยตนเองจึงมีการเปิดช่องทางใหม่ขึ้นมา ดังนี้ ธนาคารที่ร่ววมรายการ ช่วงแรกมีเพียงธนาคารกรุงไทยที่เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะ แต่ตอนนี้มีการเปิดธนาคารออมสินและธนาคารการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษรเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการลงทะเบียนเราชนะ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปธนาคาร สามารถเลือกไปลงทะเบียนที่หน่วยงานใกล้บ้านที่ร่วมรายการ เช่น สำนักงานคลังจังหวัด, สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และหน่วยงานอื่น ๆ หน่วยบริการคลื่อนที่ กลุ่มพิเศษนี้มีบุคคลที่ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายตัวเองไปลงทะเบียนได้ จึงมีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปลงทะเบียนให้ถึงที่พักอาศัย อีกช่องทางที่สะดวกต่อคนในชุมชน เงินเยียวที่จะได้รับทั้งหมด 7,000 บาท… Continue reading แนวทางเยียวยาคนพิการในช่วงโควิด-19 ในปี 2021

Published
Categorized as news

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!