นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
(มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 28 ธ.ค. 2560 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 ม.ค. 2561
เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การจราจรคล่องตัว รวมทั้งลดการใช้พลังงานของประเทศ

คาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีปริมาณการจราจรทั้งขาเข้าและขาออก ประมาณ 4.6 ล้านคัน คิดเป็น 660,628 คัน/วัน เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีปริมาณการจราจร
657,206 คัน/วัน