นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
(มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 28 ธ.ค. 2560 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 ม.ค. 2561
เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การจราจรคล่องตัว รวมทั้งลดการใช้พลังงานของประเทศ

คาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีปริมาณการจราจรทั้งขาเข้าและขาออก ประมาณ 4.6 ล้านคัน คิดเป็น 660,628 คัน/วัน เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีปริมาณการจราจร
657,206 คัน/วัน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบประกาศวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 แล้ว
ช่วงเช้าวันที่ 7 พ.ย. ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งหนึ่งในมติประชุมเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลปีใหม่  ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
อนุมัติให้มีวันหยุดราชการจำนวน 4วัน ได้แก่ วันที่ 30-31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 1-2 มกราคม 2561  โดยการประกาศวันหยุดอย่างเป็นทางการนั้น เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง
หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ