เพิ่มระดับการดูแล รัฐเตรียมสร้างงานให้คนพิการกว่า 4 หมื่นคน

รัฐเตรียมสร้างงานให้คนพิการกว่า 4 หมื่นคน! อีกระดับของการดูแลผู้พิการ

แรงงานคนพิการไม่ด้อยกว่าใครถ้าอยู่ถูกที่

คนพิการเป็นผู้ที่มีความบกพร่องด้านใดด้านหนึ่ง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้พิการจะไม่สามารถประกอบอาชีพหรือช่วยเหลือตัวเองได้ ปัจจุบันมีการเปิดกว้างในเรื่องการรับผู้พิการเข้าทำงานมากขึ้น แต่ก็ยังไม่มากพอให้ผู้พิการได้ใช้ชีวิตในสังคม ภาครัฐจึงเข้ามาผลักดันนโยบายการสร้างงานให้ผู้พิการ คาดว่าจะสร้างงานให้ผู้พิการได้ถึง 40,000 กว่าคน

การสร้างงานให้ผู้พิการ
การสร้างงานให้ผู้พิการ

บทบาทของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่งก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใหม่มาก แยกออกมาจากกรมแรงงาน เพื่อดูแลเกี่ยวกับคนพิการโดยเฉพาะถึงแม้จะเป็นหน่วยงานใหม่แต่ก็พยายามผลักดันบทบาทของคนพิการเสมอมา และมีโอกาสที่จะผลักดันให้ผู้พิการได้งานถึง 44,000 คน ผ่านรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

การดำเนินงานของสำนักงานจะเน้นหน่วยงานวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคนพิการ ปัจจุบันมีวิสาหกิจมาจดทะเบียนแล้ว 5 แห่ง ที่รู้จักกันดี คือ บริษัทออทิสติกไทยที่เน้นการดูแลเด็กออทิสติก มีการสนับสนุนงานฝีมือในด้านต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทเพิ่งนำผลงานเด็กออทิสติกไปจัดแสดงในนิทรรศการ Abstract & Autistic ที่เปิดโอกาสให้เด็กออทิสติกได้แสดงฝีมือทางการวาดภาพ มีศิลปินแนว Abstract เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก คาดว่าในอนาคตจะมีวิสาหกิจอื่น ๆ เพื่อคนพิการมาจดทะเบียนอีก และช่วยให้ผู้พิการมีรายได้มากยิ่งขึ้น หรือช่วยให้มีทักษะติดตัวเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้

บริษัทเด็กพิเศษที่ดำเนินการส่วนใหญ่โดยเด็กพิเศษ จึงเข้าใจถึงธรรมดาของกลุ่มผู้พิการ และสนับสนุนได้อย่างถูกวิธี เป็นหน่วยงานที่จ้างงานเด็กพิเศษและผู้พิการเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้พิการด้วย เป็นอีกหน่วยงานที่มองเห็นได้ว่าเกิดมาทำเพื่อคนพิการจริง ๆ

การผลักดันการจ้างงานในคนพิการ

สิ่งที่ทำควบคู่ไปกับการมองหาวิสาหกิจใหม่ ๆ ที่สนับสนุนผู้พิการ ทางภาครัฐได้มีการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนที่สามารถรับผู้พิการเข้าทำงานได้ให้เปิดกว้างต่อผู้พิการมากขึ้น ปัจจุบันมี 17 หน่วยงานและบริษัทที่ตอบรับข้อนี้ เช่น ไปรษณีย์ไทย ธนาคารออมสิน เซ็นทรัลกรุ๊ป บริษัท ทรู คอปอร์เรชั่น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะได้รับลดหย่อนภาษี และเข้าถึงทุนและการช่วยเหลือต่าง ๆ จากภาครัฐได้รวดเร็วขึ้น เป็นนโยบายที่ช่วยเหลือทั้ง 2 ฝ่าย

ผู้พิการเป็นกลุ่มคนที่ต้องการการสนับสนุนเพื่อให่สามารถดำเนินชีวิตได้เช่นเดียวกับคนปกติ คนพิการหลายคนมีความสามารถและศักยภาพ แต่ขาดโอกาสในการแสดงฝีมือ โครงการเหล่านี้จะเป็นพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงออกถึงจิตวิญญาณของตัวเองมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพจุนเจือตัวเองและครอบครัวอีกด้วย

ที่มา เมเนเจอร์ ออนไลน์

Published
Categorized as career

Leave a comment

Your email address will not be published.