รัฐเตรียมเพิ่มเบี้ย-เพิ่มโอกาสจ้างงานให้ผู้พิการ

รัฐเตรียมผลักดันผู้พิการมากขึ้น ทั้งเพิ่มเบี้ยผู้พิการ-เพิ่มโอกาสจ้างงาน

ผลักดันผู้พิการให้มีบทบาทในสังคม

คนพิการเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนของสังคม ถึงแม้ร่างกายจะเกิดมาพิการ แต่ศักยภาพที่แท้จริงของผู้พิการกลับไม่ด้อยไปกว่าใครเลย หลาย ๆ หน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุนผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม และสามารถสร้างรายได้จุนเจือตัวเองและครอบครัวได้ไม่ด้อยไปกว่าคนปกติเลย โดยตอนนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ผลักดันนโยบาย 5 ข้อที่เป็นผลดีต่อผู้พิการ ดังนี้

การส่งเสริมคนพิการ
การส่งเสริมคนพิการ

1 เพิ่มเบี้ยผู้พิการ

เบี้ยคนพิการในปัจจุบันตกเดือนละ 800 บาท ซึ่งขณะนี้กำลังชงนโยบายให้เพิ่มเบี้ยผู้พิการเป็น 1,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถดูแลคุณภาพชีวิตของตนเองได้ดีขึ้น ประกอบกับค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นจึงเห็นสมควรว่าเบี้ยผู้พิการก็ควรมีการปรับเพิ่มเช่นกัน

2 ขยายเวลากู้เงินประกอบอาชีพฉุกเฉิน

เงินกู้สำหรับประกอบอาชีพนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้พิการสามารถกู้ยิมเงินจำนวน 10,000 บาทมาเป็นเงินทุนตั้งต้นในการประกอบธุรกิจสร้างรายได้ให้ตัวเองมีระยะปลอดดอกเบี้ยถึง 5 ปี ซึ่งจะหมดเขตในวันที่ 31 มีนาคม 2564 นี้ จึงมีนโยบายเพิ่มระยะเวลาขอยื่นกู้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564

3 มีโควต้าวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้พิการ

โควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้เกิดความเป็นห่วงต่อผู้พิการหนัก ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ และไม่สามารถดูแลตัวเอง เล็งเห็นว่าวัคซีนส่วนหนึ่งน่าจะลงมาช่วยเหลือผู้พิการกลุ่มนี้ได้ก่อน เฉพาะผู้พิการหนักเท่านั้น

4 ลดหย่อนภาษีหน่วยงานที่มีผู้พิการ

การลดหย่อนภาษีสำหรับหน่วยงานที่มีผู้พิการเป็นพนักงานอยู่จะส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานผู้พิการมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวโน้มที่หน่วยงานที่รับผู้พิการเข้าทำงานจะเสียภาษีน้อยกว่า และตำปหน่งงานที่ผู้พิการทำได้ก็จะหลากหลายขึ้น

5 ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

นอกจกาจะลดหย่อนภาษีหน่วยงานที่รับผู้พิการแล้ว ยังมีการรับสมัครกิจการเพื่อสังคมที่ยินดีรับผู้พิการเข้าทำงาน เพื่อเปิดโอกาสสู่อาชีพของผู้พิการให้กว้างมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานใหญ่ให้ความสนใจ คาดว่าอนาคตผู้พิการจะมีงานที่มั่นคงทำมากขึ้น

หากมติ ครม. ผ่านในประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมา คุณภาพชีวิตของผู้พิการก็จะดีขึ้นอีกระดับหนึ่ง เพราะช่วงโควิด-19 ผู้คนก็ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงคนพิการด้วย การมีมาตรการต่าง ๆ ออกมาช่วยเหลือแบบนี้ช่วยให้ผู้พิการดำเนินชีวิตง่ายขึ้น และเป็นการส่งเสริมสวัสดิการผู้พิการให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น

ที่มา ไทยรัฐ

Published
Categorized as news

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *