เด็กพิการเรียนไหนดี ’64 แนะแนวอาชีพและการเรียนต่อให้เด็กพิการ

เด็กพิการเรียนไหนดี ’64 แนะแนวอาชีพและการเรียนต่อให้เด็กพิการ

การศึกษาที่ดีจะต้องเข้าถึงคนทุกกลุ่ม

ช่วงนี้ Dek64 กำลังเตรียมตัวอย่างขมักเขม้นในการสอบวัดระดับต่าง ๆ เพื่อนำผลคะแนนเพื่อยื่นเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย แล้วต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพในที่สุด เส้นทางการศึกษานี้เป็นขั้นตอนปกติของการเรียนรู้ ผู้พิการเองก็มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้ไม่น้อยกว่าผู้อื่น โดย “โครงการเด็กพิการเรียนไหนดี ‘64” จัดโดย สสส. กระทรวงอุดมศึกษาฯ บ.กล่องดินสอ ก็เป็นสื่อกลางในการแนะแนวเด็กพิการให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อ

โอกาสการเข้าถึงการศึกษาสำหรับผู้พิการ
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาสำหรับผู้พิการ

โครงการเด็กพิการเรียนไหนดี ’64 ปั้นฝันเป็นตัว

การศึกษาเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่หล่อหลอมเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการประกอบอาชีพ ในอนาคต โดยปกติการศึกษาจะเริ่มต้นตั้งแต่อนุบาล, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จากนั้นจึงเข้าสู่การเลือกเรียนสายสามัญและสายอาชีพ

เด็กปกติมีแนวทางการศึกษาต่อค่อนข้างชัดเจน ขณะที่เด็กพิการหลายคนไม่แน่ใจในเส้นทางการเรียนต่อของตนเอง และบ่อยครั้งเด็กพิการไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ โครงการเด็กพิการเรียนดี ’64 จึงเป็นเหมือน Road Show เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อสำหรับเด็กพิการ ภายในงานจะมีบูธแนะนำคณะและมหาวิทยาลัยจากหลากหลายสถาบันการศึกษา มีการสอนทำ Portfolio และสอนเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ รวมถึงการมีรุ่นพี่ในสานอาชีพต่าง ๆ มาแนะนำน้อง ๆ

ทิศทางเด็กพิการไทยในแวดวงการศึกษา

เนื่องจากการศึกษามีคสามสำคัญมาก หลาย ๆ หน่วยงานจึงพยายามผลักดันให้เด็กพิการได้รับโอกาสในการได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กคนอื่น แต่ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าเด็กพิการเพียง 1.5 ล้านคน จากทั้งหมด 2 ล้านคนเท่านั้นที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และมีเพียง 20,000 คนเท่านั้นที่สำเร็จการศึกษาได้ ทำให้วิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษาของผู้พิการได้ดังนี้

  • ผู้พิการไม่มีกำลังในการส่งเสียตัวเอง

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้พิการไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาระดับสูงได้ ส่วนหนึ่งมาจากการขาดรายได้ อาจจะเป็นรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการชำระค่าเล่าเรียน การแก้ปัญหาทำได้โดยการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพื่อผู้พิการในแต่ละมหาวิทยาลัย

  • การขาดความเข้าใจในเรื่องการสมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ รวมถึงสอบวัดความรู้ต่าง ๆ จะต้องมีการเตรียมตัวก่อนสอบ การยื่นผลคะแนนออนไลน์ หรือการติดตามผลการสอบ ซึ่งต้องมีการติดตามข่าวสาร ผู้พิการหลายคนอาจจะขาดความเข้าใจในส่วนนี้

  • การขาดสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา

เมื่อเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยแล้ว สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ไม่ครอบคลุมต่อผู้พิการ เช่น ขาดทางเดินสำหรับวีลแชร์ การอำนวยความสะดวกต่อผู้พิการทางสายตา สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ต่อผู้พิการเป็นอย่างมาก

การเข้าถึงการศึกษาของผู้พิการเป็นสิ่งสำคัญ ขณะเดียวกันการสร้างสังคมการศึกษาให้เอื้ออำนวยผู้พิการด้วยก็ไม่ควรละเลย หากสามารถเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มากขึ้น แรงงานมีความรู้จากคนพิการก็จะมีมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว

ที่มา มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Published
Categorized as news

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *