เชิญชมงานอาร์ตฝีมือเด็กออทิสติก FindArts x Artstory by Autisticthai ณ เดอะสตรีท รัชดา

เชิญชมงานอาร์ตฝีมือเด็กออทิสติก FindArts x Artstory by Autisticthai ณ เดอะสตรีท รัชดา

ศิลปะไร้พรมแดน ผลงานสุดคูลจาก Autistic Thai

มูลนิธิ Autistic Thai เป็นสถานที่ที่รวบรวมเด็กออทิสติกไว้ด้วยกัน เพื่อเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่สามารถต่อยอดไปเป็นอาชีพหรือมีผลต่อการพัฒนาทักษะของเด็กเหล่านั้น มูลนิธิออทิสติกไทยนำโดยอาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ได้นำผลงานของเด็ดออทิสติกไปจัดแสดงตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้คนภายนอกให้เห็นความสามารถของเด็กกลุ่มนี้ที่มีไม่ด้อยกว่าคนกลุ่มอื่น ๆ เลย

ตัวอย่างภาพในงาน Find Arts
ตัวอย่างภาพในงาน Find Arts

การบำบัดเด็กออทิสติกด้วยศิลปะ

ศิลปะเป็นเหมือนมนต์วิเศษที่ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายและการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่าการนำศิลปะบำบัดมาใช้จะช่วยให้เด็กออทิสติกเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น มูลนิธิออทิสติกจึงได้นำหลักการนี้มา ภายในมูลนิธิจะมีอาจารย์สุชาดา สาครเสถียร นักกิจกรรมบำบัดที่มีความสามารถมากคนหนึ่งในไทย ทำหน้าที่ประเมินและวิเคราะห์จุดเด่นของเด็กแต่ละคน แล้วนำไปสู่การเรียนรู้ในสิ่งที่ถนัด เพราะในมูลนิธิมีกิจกรรมหลายอย่างที่เหมาะสมกับเด็ก ไม่เฉพาะงานศิลปะเท่านั้น เช่น การปลูกเห็ด การทำงานประดิษฐ์ การทำอาหาร

เมื่อคัดเลือกเด็กจากการประเมินแล้ว เด็กก็จะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ ในกรณีของเด็ดศิลปะจะอยู่ภายใต้การดูแลของครูพิงค์-เพียงกาญจน์ สุวรรณปัทม คุณครูที่นำหลักศิลปะบำบัดมาใช้ในการพัฒนาและปรับพฤติกรรมของเด็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย คุณครูมีแนวคิดต่อศิลปะและเด็กออทิสติกที่ดีมาก ผลงานที่นำมาจัดแสดงก็มาจากคลาสเรียนศิลปะบำบัดนี่แหละ

สิ่งที่มีในงาน FindArts x Artstory by Autisticthai

ภาพวาดฝีมือเด็กออทิสติก
ภาพวาดฝีมือเด็กออทิสติก

ความร่วมมือระหว่าง สถาบันพระปกเกล้ากลุ่มบ้านเจริญกรุง 24, คณะศิลปินระดับชาติ 10 ท่าน และมูลนิธิออทิสติกไทย จัดงาน FindArts x Artstory by Autisticthai ขึ้น โดยภายในงานจะมีสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ดังนี้

  • ภาพวาดจัดแสดงจากฝีมือเด็กออทิสติก – เป็นภาพวาดที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ ในมูลนิธิออทิสติกไทย ซึ่งแต่ละภาพจะเป็นภาพแนว Abstract ที่มีความสวยงาม น่าค้นหา
  • การถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการวาดรูป – เป็นช่วงพูดคุยระหว่างผู้ที่สนใจและศิลปินแห่งชาติ 10 ท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและทริคน่ารู้เกี่ยวกับการวาดภาพ

งานนี้จัดขึ้นที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ชั้น 5 เดอะสตรีท รัชดากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2-9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 19.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ภายในวันและเวลาที่กำหนด เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการสนับสนุนผลงานของเด็กออทิสติกต่อไป

ที่มา เฟซบุ๊ก Artory by AutisticThai

Published
Categorized as news

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *