เครื่องช่วยฟังเบิกรับได้ง่าย ๆ ด้วยสิทธิ 30 บาท รักษาทุกโรค

เครื่องช่วยฟังเบิกรับได้ง่าย ๆ ด้วยสิทธิ 30 บาท รักษาทุกโรค

ตัวช่วยผู้พิการหูโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้พิการในประเทศไทยมีหลายแบบ โดยรัฐมีการสนับสนุนผู้พิการหลากหลายช่องทาง ผู้พิการทางหูได้รับการสนับสนุนในเรื่องของเครื่องช่วยฟัง ในกรณีที่ไม่สามารถรับเสียงที่ความดังเกิน 40 เดซิเบล ผู้ที่ต้องการรับสิทธิ์สามารถขอรับเครื่องช่วยฟังได้ผ่านบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรค และบัตรผู้พิการ

การใส่เครื่องช่วยฟัง
การใส่เครื่องช่วยฟัง

ขั้นตอนการขอรับเครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังสามารถรับได้ฟรีที่สถานพยาบาลที่มีบริการ ผู้พิการหลายคนไม่ทราบว่าตัวเองมีสิทธิ์รับเครื่องช่วยฟังจากได้ง่าย ๆ ซึ่งการขอเครื่องช่วยฟังไม่ได้ซับซ้อนหรือยุ่งยากอย่างที่คิด มีขั้นตอนการขอรับเครื่องช่วยฟัง ดังนี้

 • ตรวจขอใบรับรองแพทย์ เพื่อยืนยันอาการพิการทางหู – ผู้พิการจะต้องมีใบรับรองแพทย์มายื่นประกอบการขอรับเครื่องช่วยฟัง
 • ขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อยืนยันสิทธิ์ – จำเป็นต้องมีบัตรคนพิการ เพื่อการเข้าถึงสิทธิ์ที่เป็นระเบียบ
 • ติดต่อขอใช้เครื่องช่วยฟัง – สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
 • ทำเครื่องช่วยฟัง พร้อมนัดวันรับเครื่อง – มีการพิมพ์หูเพื่อทำเครื่องช่วยฟังให้ตรงกับผู้พิการมากที่สุด เสร็จแล้วจึงนัดรับเครื่อง
 • นัดตรวจเป็นประจำ เพื่อดูประสิทธิภาพของเครื่องช่วยฟัง – มีการติดตามผลหลังจากรับเครื่องช่วยฟังแล้ว เพื่อประเมินโครงการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการให้มากขึ้น

ผู้พิการทางหูที่ต้องการขอรับเครื่องช่วยฟังจะต้องไม่ลืมทำบัตรคนพิการ และไปตรวจเพื่อให้แพทย์รับรองอาการหูหนวกหรือหูไม่ได้ยินเสียงที่ต่ำกว่า 40 เดซิเบลก่อนเสมอ

เอกสารและสถานที่ในการรับเครื่องช่วยฟัง

การขอรับเครื่องช่วยฟังใช้เอกสารเพียง 2 อย่าง ได้แก่

 • บัตรคนพิการหรือสมุดคนพิการ
 • บัตรประจำตัวประชาชน

เอกสารเหล่านี้ใช้ประกอบการขอรับเครื่องช่วยฟัง ส่วนของทางโรงพยาบาลจะเก็บใบตรวจและข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครื่องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเบิก ผู้พิการสามารถรับเครื่องช่วยฟังได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องมาตามนัดเพื่อติดตามผลหลังจากใช้เครื่องช่วยฟัง อันเป็นประโยชน์ต่อโครงการและเป็นข้อมูลให้ผู้พิการท่านอื่นได้ใช้ประกอบการพิจารณารับเครื่องช่วยฟังด้วย

เครื่องช่วยฟังมีประโยชน์มากสำหรับผู้ป่วยที่หูหนวก หลายคนไม่ทราบว่าสามารถขอรับเครื่องช่วยฟังฟรีได้ ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

 • โรงพยาบาลสงฆ์
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • โรงพยาบาลกลาง
 • โรงพยาบาลตากสิน
 • โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 • โรงพยาบาลเด็ก
 • โรงพยาบาลตำรวจ
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ผู้พิการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับเครื่องช่วยฟังจากการวินิจฉัยของแพทย์ได้เลย หากผู้พิการรู้สิทธิ์ของตัวเองมากขึ้น และสิทธิ์ต่าง ๆ เข้าถึงผู้พิการได้มากขึ้นย่อมทำให้สังคมผู้พิการน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม

ที่มา ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ | HEARINGAIDSBESTPRICE

Published
Categorized as news

Leave a comment

Your email address will not be published.