แนวทางเยียวยาคนพิการในช่วงโควิด-19 ในปี 2021

แนวทางเยียวยาคนพิการในช่วงโควิด-19 ในปี 2021

คนพิการต้องรู้ ขั้นตอนการรับเงินเยียวยาโควิด

ช่วงที่โควิด-19 กลับมาระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย ส่งผลต่อเศรษฐกิจและคนทำงานเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงต้องมีเงินเยียวยาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาว ผู้พิการเองก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดในครั้งนี้ และได้รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกัน แต่การรับเงินเยียวยาในครั้งนี้แบ่งผู้ได้รับการเยียวยาเป็นหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีมาตรการในการรับเงินไม่เหมือนกัน ผู้พิการจึงต้องรู้วิธีการรับเงินเยียวยาของตนเองเพื่อรักษาสิทธิ์

การเยียวยาผู้พิการจากภาครัฐ

รัฐบาลมีนโยบาย “เราชนะ” ที่ออกมาเพื่อเยียวยาประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 มีประชาชนหลายกลุ่มอยู่ในผู้ที่ได้รับสิทธิ์เยียวยา รวมถึงผู้พิการด้วย โดยผู้พิการจะอยู่ในกลุ่มพิเศษ ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลและเข้าถึงเป็นพิเศษ

กลุ่มพิเศษในโครงการเราชนะ

คำว่า “กลุ่มพิเศษ” บ้างก็เรียกกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มที่แยกออกมาเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน เพราะกลุ่มนี้ต้องได้รับการเข้าถึงเป็นพิเศษ ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม ดังนี้

  • ผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟนและไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
  • ผู้สูงอายุ
  • ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

คนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มนี้ไม่สะดวกในการลงทะเบียนด้วยตนเอง ทำให้เกิดการแบ่งกลุ่มเพื่อให้การลงทะเบียนเปิดช่องทางหลากหลายมากขึ้นในการอำนวยความสะดวก

การช่วยเหลือผู้พิการด้านข่าวสาร
การช่วยเหลือผู้พิการด้านข่าวสาร

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์

การลงทะเบียนโดยปกติจะลงทะเบียนผ่านสมาร์ตโฟนได้ แต่เนื่องจากคนในกลุ่มพิเศษม่สะดวกในการลงทะเบียนด้วยตนเองจึงมีการเปิดช่องทางใหม่ขึ้นมา ดังนี้

  • ธนาคารที่ร่ววมรายการ

ช่วงแรกมีเพียงธนาคารกรุงไทยที่เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะ แต่ตอนนี้มีการเปิดธนาคารออมสินและธนาคารการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษรเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการลงทะเบียนเราชนะ

  • หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปธนาคาร สามารถเลือกไปลงทะเบียนที่หน่วยงานใกล้บ้านที่ร่วมรายการ เช่น สำนักงานคลังจังหวัด, สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และหน่วยงานอื่น ๆ

  • หน่วยบริการคลื่อนที่

กลุ่มพิเศษนี้มีบุคคลที่ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายตัวเองไปลงทะเบียนได้ จึงมีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปลงทะเบียนให้ถึงที่พักอาศัย อีกช่องทางที่สะดวกต่อคนในชุมชน

เงินเยียวที่จะได้รับทั้งหมด 7,000 บาท แบ่งให้เดือนละ 3,500 บาท ทั้งหมด 2 เดือน โดยผู้พิการที่เคยได้รับสิทธิ์การเยียวยารอบแรกในปี 2020 ก็สามารถลงทะเบียนเพื่อรับการเยียวยาในปีนี้ 2021 อีกได้เช่นกัน

การเข้าถึงสิทธิ์ของผู้พิกามีความสำคัญจึงควรมีการประชาสัมพันธ์ในชุมชนและพื้นที่สื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้พิการรู้ข่าวสารและลงทะเบียนให้ทันเวลา หมดเขตลงทะเบียนในวันที่ 5 มีนาคม 2564 นี้แล้ว

ที่มา Promotions.com

Published
Categorized as news

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *