คนพิการและผู้ดูแลกู้เงินทำธุรกิจ 10,000 บาท พร้อมปลอดดอกเบี้ย 2 ปี

คนพิการและผู้ดูแลกู้เงินทำธุรกิจ 10,000 บาท พร้อมปลอดดอกเบี้ย 2 ปี

นโยบายใหม่รัฐเพื่อเยียวยาคนพิการช่วงโควิดให้มีรายได้

ในช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลก ผู้พิการก็เป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเช่นกัน รัฐจึงมีมาตรการเยียวยาคนกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิ์เราชนะกลุ่มเปราะบาง พร้อมเงิน 7,000 บาท หรือเบี้ยผู้พิการที่มีอยู่ในระเบียบ นอกจากนั้นยังมีการให้เงินสนับสนุนสำหรับประกอบอาชีพแบบยื่นกู้ ฟรีดอกเบี้ย 2 ปี รายละเอียด ดังนี้

ผู้พิการที่ต้องการหารายได้
ผู้พิการที่ต้องการหารายได้

ข้อดีของการยื่นกู้

การกู้เป็นการรับความเสี่ยงในการชำระหนี้ แต่นโยบายปลอดดอกเบี้ยก็น่าสนใจไม่น้อยสำหรับผู้พิการหรือผู้ดูแลที่มีช่องทางสร้างรายได้ในอาชีพ แต่ขาดเงินตั้งต้น ข้อดีของเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยมีดังนี้

  • เงินกู้จำนวนน้อย ใช้คืนได้รวดเร็ว

รัฐจัดเงินกู้ 10,000 บาท ให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เงินกู้อยู่ที่ 10,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่สูงมาก สามารถกู้แล้วใช้หนี้ได้ในเวลาอันสั้น

  • ไม่มีดอกเบี้ยถึง 2 ปี

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยถึง 2 ปี กับเงินกู้ 10,000 บาท ถือเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานในการผ่อนชำระ ทำให้ผู้พิการและผู้ดูแลไม่เป็นหนี้สะสมเกินตัว สามารถทยอยจ่ายได้เรื่อย ๆ จนครบ

  • เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้คนพิการ

การประกอบอาชีพจะต้องมีรายได้ แต่ผู้พิการหลายคนไม่มีเงินทุนในส่วนนี้ และส่วนมากต้องการเพียงธุรกิจเล็ก ๆ ที่สามารถบริหารได้ เงินทุนไม่ได้สูงมาก เงินกู้จำนวนนี้จึงตอบโจทย์ที่ผู้พิการต้องการ

วิธีการขอยื่นกู้

การยื่นกู้จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐกำหนด ได้แก่

  • ต้องมีบัตรคนพิการหรือเป็นผู้ดูแลผู้พิการ
  • บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มีที่พักอาศัยแน่นอนมากกว่า 90 วัน
  • ไม่มีประวัติหนี้สิน หรือค้างชำระหนี้
  • ต้องได้รับผลกระทบจากโควิด-19

หากมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ efun.dep.go.th ได้โดยตรง แล้วรอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นตามที่เรียก

ผู้พอการที่ขาดรายได้ในช่วงโควิดแล้วมีอาชีพที่สามารถทำได้ด้วยเงินกู้ 10,000 บาท ควรลงทะเบียนขอกู้แบบปลอดดอกเบี้ยนี้ไว้ หมดเขตรับสมัครในวันที่ 31 มีนาคม 2564 นี้แล้ว หากช้าอาจพลาดการเยียวยานี้ได้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Published
Categorized as news

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *