ผลักดันออกบัตรคนพิการทันใจ รับบัตรทันทีหลังแพทย์รับรอง

ผลักดันออกบัตรคนพิการทันใจ รับบัตรทันทีหลังแพทย์รับรอง

เพื่อการรับสิทธิ์อย่างทั่วถึง คนพิการทุกคนต้องมีบัตร!

ในช่วงที่ผ่านมามีมาตรการเยียวยาผู้พิการของภาครัฐ ซึ่งการที่จะระบุได้ว่าบุคคลมีความพิการหรือไม่จำเป็นจะต้องมีการรับรองจากแพทย์ และต้องมีบัตรผู้พิการ เพื่อเป็นการรับสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ ง่ายต่อการตรวจสอบ และยากต่อการสวมรอย แต่จากการสำรวจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่าคนพิการกว่าล้านคนไม่มีบัตรผู้พิการ ส่งผลให้การขอรับสิทธิ์เป็นไปได้ยาก นำไปสู่การหาทางแก้ไขเพื่อกระตุ้นให้ผู้พิการมาทำบัตรผู้พิการ

การช่วยเหลือผู้พิการ
การช่วยเหลือผู้พิการ

จุดประสงค์ของการกระตุ้นให้เกิดการทำบัตรผู้พิการ

การทำบัตรผู้พิการมีความสำคัญมาก ไม่เฉพาะแค่ในช่วงที่รัฐเยียวยาโควิด-19 เท่านั้น แต่ในเวลาปกติก็มีเบี้ยสำหรับผู้พิการด้วย ทำให้กระทรวงต้องการผลักดันให้การทำบัตรผู้พิการทั่วถึง มีข้อดีหลัก ๆ ดังนี้

  • ผู้พิการได้รับสิทธ์ของตนเองอย่างเต็มที่

ทุกการเยียวยาจากรัฐจะต้องใช้บัตรผู้พิการ การที่ผู้พิการมีบัตรนี้จึงช่วยให้ได้รับสิทธิ์ในการเยียวยาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และไม่ตกหล่น

  • สามารถให้การดูแลผู้พิการอย่างทั่วถึงได้

บัตรผู้พิการมีสิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่ช่วยให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเท่าเทียม เช่น การบำบัดและกายภาพที่โรงพยาบาล การขอรับล่ามแปลภาษามือ การอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ

  • ตรวจสอบจำนวนและจัดสวัสดิการได้อย่างถูกต้อง

การมีบัตรผู้พิการช่วยให้รัฐสามารถทราบจำนวนผู้พิการได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น นำไปสู่การจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

แนวทางการรับบัตรทันทีหลังแพทย์รับรอง

การที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกมากล่าวถึงการทำบัตรผู้พิการแบบรวดเร็วขึ้น ช่วยให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลไม่รู้สึกว่ายุ่งยากจนเกินไปและเดินทางมาทำบัตรกันมากขึ้น

เบื้องต้นแนวทางการทำบัตรผู้พิการแบบรวดเร็วนีมีขั้นตอนโดยคร่าว ๆ ดังนี้

  • ผู้พิการเข้าพบแพทยืเพื่อตรวจและยืนยันอาการพิการ
  • แพทย์ส่งเรื่องเข้าระบบ
  • กระทรวงอนุมัติตามความเห็นแพทย์
  • แพทย์ออกบัตรผู้พิการได้ทันที

จากเดิมเมื่อได้รับใบรับรองแพทย์แล้ว ผู้พิการจะต้องเดินทางไปยื่นเรื่องอีกหลายต่อเพื่อขอทำบัตร ส่งผลให้หลายคนตัดสินใจไม่ทำ เพื่อลดทอนความยุ่งยากนี้ การลดขั้นตอนและประสานงานผ่านข้อมูลออนไลน์จึงเป็นช่องทางที่ทางกระทรวงเชื่อว่าจะช่วยให้มีผู้มาทำบัตรผู้พิการมากขึ้น

ที่มา มติชน

Published
Categorized as news

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *