แนวทางเยียวยาคนพิการในช่วงโควิด-19 ในปี 2021

แนวทางเยียวยาคนพิการในช่วงโควิด-19 ในปี 2021

คนพิการต้องรู้ ขั้นตอนการรับเงินเยียวยาโควิด ช่วงที่โควิด-19 กลับมาระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย ส่งผลต่อเศรษฐกิจและคนทำงานเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงต้องมีเงินเยียวยาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาว ผู้พิการเองก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดในครั้งนี้ และได้รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกัน แต่การรับเงินเยียวยาในครั้งนี้แบ่งผู้ได้รับการเยียวยาเป็นหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีมาตรการในการรับเงินไม่เหมือนกัน ผู้พิการจึงต้องรู้วิธีการรับเงินเยียวยาของตนเองเพื่อรักษาสิทธิ์ การเยียวยาผู้พิการจากภาครัฐ รัฐบาลมีนโยบาย “เราชนะ” ที่ออกมาเพื่อเยียวยาประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 มีประชาชนหลายกลุ่มอยู่ในผู้ที่ได้รับสิทธิ์เยียวยา รวมถึงผู้พิการด้วย โดยผู้พิการจะอยู่ในกลุ่มพิเศษ ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลและเข้าถึงเป็นพิเศษ กลุ่มพิเศษในโครงการเราชนะ คำว่า “กลุ่มพิเศษ” บ้างก็เรียกกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มที่แยกออกมาเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน เพราะกลุ่มนี้ต้องได้รับการเข้าถึงเป็นพิเศษ ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม ดังนี้ ผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟนและไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง คนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มนี้ไม่สะดวกในการลงทะเบียนด้วยตนเอง ทำให้เกิดการแบ่งกลุ่มเพื่อให้การลงทะเบียนเปิดช่องทางหลากหลายมากขึ้นในการอำนวยความสะดวก ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ การลงทะเบียนโดยปกติจะลงทะเบียนผ่านสมาร์ตโฟนได้ แต่เนื่องจากคนในกลุ่มพิเศษม่สะดวกในการลงทะเบียนด้วยตนเองจึงมีการเปิดช่องทางใหม่ขึ้นมา ดังนี้ ธนาคารที่ร่ววมรายการ ช่วงแรกมีเพียงธนาคารกรุงไทยที่เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะ แต่ตอนนี้มีการเปิดธนาคารออมสินและธนาคารการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษรเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการลงทะเบียนเราชนะ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปธนาคาร สามารถเลือกไปลงทะเบียนที่หน่วยงานใกล้บ้านที่ร่วมรายการ เช่น สำนักงานคลังจังหวัด, สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และหน่วยงานอื่น ๆ หน่วยบริการคลื่อนที่ กลุ่มพิเศษนี้มีบุคคลที่ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายตัวเองไปลงทะเบียนได้ จึงมีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปลงทะเบียนให้ถึงที่พักอาศัย อีกช่องทางที่สะดวกต่อคนในชุมชน เงินเยียวที่จะได้รับทั้งหมด 7,000 บาท… Continue reading แนวทางเยียวยาคนพิการในช่วงโควิด-19 ในปี 2021

Published
Categorized as news

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!